ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА – НАРЕДБА 10

Заявление за преминаване на обучение в електронна среда и декларация от родител може да намерите в секция „Бланки на заявления“ и секция „Формуляри на заявления“.

УКАЗАНИЯ за преминаване към обучение в е-среда за отделен ученик

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020 г.

Comments are closed.