УЧАСТ?Е НА УЧЕН?Ц? ОТ VІІІ КЛАС В ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАС ПО ?ЗОБРАЗ?ТЕЛНО ?ЗКУСТВО

На 15.12.2020 г. с група ученици от осми клас на ПГЧЕ „Васил Левски“ беше проведен онлайн мастер-клас по изобразително изкуство, който бе ръководен от художничката Наталия Глазкова от Санкт-Петербург. Тя използва интересни и разнообразни методи за изрисуване на малки коледни, новогодишни играчки. Учениците проявиха желание и интерес при украсяването на изделията. Бяха използвани акрилни бои, които предварително бяха подарени на учениците. ?зрисуваните от тях коледни играчки ще зарадват техните близки и приятели. На мероприятието присъстваха Директорът на гимназията – Весела ?ванова, класният ръководител – г-жа Пазвантова и учителят по изобразително изкуство – художникът Йордан Ангелов.

Някои от изработените фигури от учениците

Translate »