ВАЖНО СЪОБЩЕН?Е!!!

УВАЖАЕМ? КОЛЕГ?, УЧЕН?Ц?, РОД?ТЕЛ?!

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА ЗДРАВН?Я М?Н?СТЪР, СЧ?ТАНО ОТ ЧЕТВЪРТЪК – 22.10.2020 СЕ ВЪВЕЖДАТ СЛЕДН?ТЕ 2 ВАЖН? ПРОМЕН?:

1. ОТ ЧЕТВЪРТЪК – 22.10.2020г. МАСК?ТЕ СТАВАТ ЗАДЪЛЖ?ТЕЛН? НА ОТКР?ТО ? НА ЗАКР?ТО.

2. КАРАНТ?НАТА СЕ ПРОМЕНЯ ОТ 14 НА 10 ДН? – ПР? Л?ПСА НА КЛ?Н?ЧН? С?МПТОМ?.

МОЛЯ ДА БЪДЕТЕ ОТГОВОРН? КЪМ СОБСТВЕНОТО С? ЗДРАВЕ ? ЗДРАВЕТО НА ВС?ЧК? ОСТАНАЛ? ? ДА СПАЗВАТЕ ЗАДЪЛЖ?ТЕЛН?ТЕ ПРЕДП?САН?Я НА М?Н?СТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО!

Comments are closed.