ПР?ЕТ УЧЕН?К В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМ? УЧЕН?Ц? и РОД?ТЕЛ?,

Уведомяваме ви, че след извършено класиране на 14.10.2020 год. за обявеното свободно място за прием след завършен VII клас е класиран следният ученик:

КОД 2799                                           профил РЕ/АЕ/БЗО/ХООС

с входящ № на заявлението № 277/09.10.2020 г.

Класираният ученик, заедно с родител, следва да се яви в ПГЧЕ в срок от 2 работни дни в часовете между 09:00 – 17:00 часа, за да бъде записан.

Comments are closed.