ОТВОРЕНО П?СМО ОТ РОД?ТЕЛ

В тези дни на изолация, породена от коронавирус, проблеми в семействата със сигурност има и един от най-съществените е свързан с обучението на нашите деца. Но, когато има желание, винаги има и решение.

Едва ли има някой, който да е бил категоричен, че тази дистанционна форма ще заработи, още повече да е ефективна. Но уви! Напук на всички песимисти!

Това, което виждам и чувам у дома е, че децата не са по-малко мотивирани да учат, и със сигурност техните преподаватели го забелязват. Ангажиментът и старанието по време на учебните часове, усърдието в писане на домашни, настойчивостта на учителите да преподават материала и да имат обратна връзка с учениците, според мен е уникална.

Щом и в часовете по физическо възпитание изпълняваха задания, уверявам ви, времето прекарано в онлайн пространството за дистанционно обучение сега, не е загубено време. Вярно е, че младите хора бързо се ориентират и лесно се адаптират в новостите, но всички вие – директори, учители, възпитатели, психолози, служители и ученици, само за няколко дни прескочихте в бъдещето. Едва ли някой от вас в най-смелите си мечти си е представял, че за толкова кратък срок ще успее.

Ето, че успявате, пак заедно!

Това, че децата са ангажирани почти през целия ден, не е по-различно от преди. По-различното е единствено физическото присъствие в класните стаи. Учениците имат ефективна обратна връзка с учителите си. Освен със задължителните уроци, учителите са ангажирани с онлайн консултации, както за учениците си, така и за родителите им.

Още в самото начало и до този момент по всички комуникационни канали – на страницата на училището, на Facebook страницата, като съобщение в Teams и Школо, ученици и родители получават актуална информация за организацията на образователния процес в училището. Дневният режим е така структуриран – 30-минутни часове, с предвидена 10-15-минутна почивка между тях, че се доближава до традиционното обучение, с което са свикнали.

Виждам в децата си спокойствие, увереност и отговорност, които завладяват и мен, като родител. Сега, когато прекарваме всичкото си време у дома, имаме възможност да наблюдаваме целия учебен процес отблизо и категорично мога да опиша с няколко думи електронното обучение- спокойствие. мотивация, ангажираност, настойчивост, старание, отговорност.

С уважение: 

Пролет Стаматова

родител на ученички в XII клас

Translate »