Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас отличиха даровити ученици

ПГЧЕ „В. Левски” гр. Бургас, получи грамота за активно участие в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас отличиха даровити ученици от бургаски училища, участвали в конкурс за есе на теми „Съдебната власт – доверие в закона“ и „Моето право е моята отговорност“. Официални гости на церемонията бяха Божидар Кънчев, секретар на Община Бургас и Виолета �?лиева, директор на Регионално управление на образованието – гр. Бургас. Присъстваха председателят на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова; зам.-председателя на Районен съд – Бургас, съдия Анна Щерева и доскорошния председател на институцията, съдия Яна Колева; окръжният магистрат Таня Маркова и районният съдия Анатоли Бобоков.

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова, приветства гостите с думите „Представените есета показват, че Вие сте мъдри, мислещи и отговорни млади хора към себе си и обществото. Вашата творческа креативност е нашия смисъл да изпълняваме дълга си. Да бъдем справедливи, въпреки предразсъдъците и трудностите; да търсим винаги правотата и обективната истина, стъпила на законността. �? както е казал един от участниците „желаем да живеем в държава, в която върховенството на закона е неоспоримо“! Сред получилите грамоти бе и ПГЧЕ „Васил Левски” гр. Бургас за активно участие в образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Церемонията приключи с изнесена лекция – дискусия от съдия Бобоков на тема „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица“. С това бе дадено и началото на новия образователен цикъл на програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която ще продължават да работят съвместно Окръжен и Районен съд – Бургас през новата учебна 2018/2019 г.