Наградени ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас участваха в научна студентска конференция на Бургаския Свободен Университет гр. Бургас

На 12.04.2018г. в БСУ гр. Бургас се проведе научна студентска конференция под надслов „Студентско и  научно творчество“ към катедрата по хуманитарни науки.

Учениците от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас Мирослав Стефанов от XIIв клас, Фатме Мехмед-XI е клас и Соня Георгиева от XIе клас участваха и представиха достойно гимназията с доклади в областта на биологията и екологията.

Представянето на проектите предизвика бурни аплодисменти и похвали от страна на университетските преподаватели и студентите. Учениците получиха грамоти за проявената креативност и научен дух.

Мирослав Стефанов се представи с доклад пред научната общност на тема „Млечно- кисели бактерии и здравословно хранене“,

Фатме Мехмед – „Полиплоидните мутации при културните растения и използването им като хранителни продукти“,

Соня Георгиева – „Как да се храним здравословно? – Е-тата в храните и напитките“.

Организаторите на конференцията бяха искрено очаровани от представянето на актуални теми за съвремието от учениците и по-късно при награждаването изразиха желание и занапред да си сътрудничат в различни изяви и събития с Руската гимназия.