Открит урок на тема „Организмът – единно цяло” – интердисциплинарен урок по биология и здравно образование на руски език и информационни технологии с ученици от ІХ клас

На 11.03.2018 г. от 13:20 часа в зала 26 на ПГЧЕ „Васил Левски“ се състоя открит урок на тема: „Организмът – единно цяло” – интердисциплинарен урок по биология и здравно образование на руски език и информационни технологии с ученици от ІХ клас.

Урокът е част от мероприятията, посветени на 55-годишния юбилей на ПГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас. Учениците, учителите и гостите бяха приветствани топло от Весела �?ванова – Директор на гимназията. На урока присъстваха г-жа Велина Александрова – експерт по информатика и �?Т, г-жа Светослава Славова и г-жа Галена Маврева – заместник-директори на училището. Чрез поставяне на учениците в реални ситуации учителите Десислава Стайкова и  Мария Недялкова постигнаха обединяване на знания по предметите биология и здравно образование, български език, руски език и информационни технологии. Създаде се среда на диалог, сътрудничество, работа в екип, формираха се практически знания и умения. Урокът стартира с интерактивна игра Kahhot, на която учениците трябваше да отговаря на 20 въпроса на български и на руски език. Победители в играта станаха Момчил Бимбалов от 9 г – първо място, Никола Велков от 9 г – второ място и Жаклин Павлова от 9 б клас – трето място. Откритият урок продължи с виртуално лабораторно упражнение: „�?зучаване на зеничния рефлекс“, в рамките на което учениците наблюдаваха как се изменя диаметърът на зеницата при подаване на светлина – безусловен рефлекс. Демонстрираха създаването на условен рефлекс при едновременно подаване на светлинен и звуков сигнал. Демонстрира се угасване на условния рефлекс, направиха изводи за необходимите условия за образуване на условен рефлекс. Урокът завърши с играта „Стани милионер чрез знание“, в която първо място спечелиха учениците от 9 в клас с капитан Камелия Митева, второ място – учениците от 9 г клас с капитан Никола Велков и трето място – учениците от 9 а клас с капитан Нелия Стоева. Чрез учебния материал, поднесен с помощта на интерактивни техники, учителите Десислава Стайкова и Мария Недялкова постигнаха още любов към познанието, осъществено посредством създаване на благоприятен емоционален фон за работа, интерес към осъществяване на самостоятелна изследователска дейност. Работата на учениците беше съпътствана с много смях, положителни емоции, екипна работа и разбира се, вкусни награди.

Десислава Стайкова и Мария Недялкова благодарят на всички ученици, взели участие в урока, на ръководството на гимназията и на Станка Черкезова и Таня Самоковлиева за моралната подкрепа.