Постижения „Успех“

На 25март учениците от Вокалното студио на гимназията бяха поканени да участват в инициативата на Р�?О – Бургас
“Добри практики по проект “УСПЕХ”” .

            С вдъховените си и емоционални интерпретации на изпълнените песни те впечатлиха участниците – директори на различни училища от област Бургас, и създадоха много празнично настроение.