РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА С КАНДИДАТИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Приложение № 4

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БУРГАС

Поредност на класиране

КАНДИДАТ – ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

 Входящ номер        

                              ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК – 1 МЯСТО

1

ЛС-13-3934 от 26.07.2023 г.        

2

ЛС-13-3746 от 17.07.2023 г.        

3

ЛС-13-3755 от 18.07.2023 г.        

4

ЛС-13-3615 от 13.07.2023 г.        

5

ЛС-13-3780 от 21.07.2023 г.        

6

ЛС-13-3784 от 20.07.2023 г.        

7

ЛС-13-3942 от 28.07.2023 г.        

8

ЛС-13-3500 от 10.07.2023 г.        

9

ЛС-13-3505 от 12.07.2023 г.        

10

ЛС-13-3933 от 26.07.2023 г.        

11

ЛС-13-3941 от 27.07.2023 г.        

ВЕСЕЛА ИВАНОВА                                                                     КОМИСИЯ

ДИРЕКТОР НА ПГЧЕ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ»                               1. СВ. СЛАВОВА

                                                                                                      2. К. ХАРИЗАНОВА

01.08.2023 г.                                                                               3. А. ЯНАКИЕВА

 

 Входящ номер             

УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 МЯСТО по чл.67, ал.1, т.1 от КТ и 1 МЯСТО по чл.68, ал.1, т.3 от КТ

1

ЛС-13-3741 от 14.07.2023 г.         по чл.67, ал.1, т.1 от КТ

2

ЛС-13-3940 от 27.07.2023 г.         по чл.68, ал.1, т.3 от КТ

3

ЛС-13-3931 от 26.07.2023 г.        

4

ЛС-13-3699 от 14.07.2023 г.        

5

ЛС-13-3802 от 20.07.2023 г.        

6

ЛС-13-3939 от 27.07.2023 г.        

7

ЛС-13-3944 от 28.07.2023 г.        

8

ЛС-13-3791 от 20.07.2023 г.        

9

ЛС-13-3754 от 18.07.2023 г.        

 

 Входящ номер

                           УЧИТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК  – 1 МЯСТО

1

ЛС-13-3751 от 17.07.2023 г.        

2

ЛС-13-3753 от 17.07.2023 г.        

ВЕСЕЛА ИВАНОВА                                                                         КОМИСИЯ

ДИРЕКТОР НА ПГЧЕ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ»                                     1. СВ. СЛАВОВА

                                                                                                           2.  К. ХАРИЗАНОВА

02.08.2023 г.                                                                                   3. А. ЯНАКИЕВА

                                                                                                          4. Д. ГЕОРГИЕВА

                                                                                                          5. М. КОРАДОВА