Руската гимназия и училища партньори обмениха опит и добри практики в една красива розова обстановка

За четвърта поредна година ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас участва в „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни практики“ по Национална програма „Иновации в действие“, в периода 22-24.06.2023г. Целта е да бъде споделен добрият опит между иновативни и неиновативни училища. Домакинът – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Николаево, обл. Стара Загора е в списъка на иновативните училища в програмата от учебната 2019/2020.

Другите неиновативни участници в мобилността бяха 107 ОУ „Хан Крум“ – гр. София и ПГЕБ „Асен Златаров“ – гр. София.

В дните по програмата домакините удивиха гостите с гостоприемството си, творчество, иновациите и креативността си.

Първият ден бяхме посрещнати в град Казанлък от домакините – г-жа Венина Цонкова – директор и екип учители. Заедно всички отпътувахме към Етнографски комплекс „Дамасцена“, който се намира в Скобелево, Община Павел Баня. Комплексът разполага с малък музей, огромна градинаресторант, изкуствен водопад и розоварна, където посетителите могат да наблюдават производството на розово масло и да научат различни факти, характерни за Rosa Damascena и за произвежданото от нея масло.
В комплекса има старинна дестилерия, наречена „гюлапана“ която е направена така, както са се правели инсталациите за получаване на розово масло в Розовата долина още преди повече от 340 год. Освен културната програма училищата партньори обмениха опит и добри практики в една красива, розова обстановка.

На втория ден от гостуването участниците по мобилността бяха топло посрещнати с хляб и сол в гр. Николаево, където се намира училището – домакин. Гостите разгледаха сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, като най-голямо впечатление направи обособената зеленчукова градина в задния двор на училището. Домакините разказаха, че тази инициатива е обща на целия екип, като ученици и учители се грижат за малка, но качествена реколта от зеленчуци. Изключително полезно начинание за учебните часове по биология.

Учители и ученици бяха подготвили празнична програма от музикални и танцови изпълнения, с които ни приветстваха. Програмата продължи с презентиране на концепцията на училището – домакин от г-н Валери Балев, координатор на НП „Иновациии в действие“ за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, следващата презентация беше на 107 ОУ „Хан Крум“ – представена от директора – Данко Калапиш.  

 Друг особено впечатляващ момент беше иновативният урок по биология, който гостите наблюдавахме. По интересен и атрактивен начин беше поднесена на учениците темата „Защитени територии в България“. Използваните нагледни материали за практическата част на урока успешно закрепиха получените знания, прилагайки ги при работата с определителя на растенията в България и определянето на различни иглолистни растения, характерни за Националните паркове и други защитени територии. Учениците имаха пред себе си клонки от различни иглолистни растения, които трябваше да определят и назоват. В това забавно практическо занятие, заедно с учениците участваха и присъстващите гости, които останаха впечатлени от активността на учениците и лекотата, с която колегата успяваше да предаде знания и да формира практически умения.

Следващата дейност накара гостите да се разделят на отбори, на всеки екип бе подготвен различен ресурс от материали, с които трябваше да изградят висока и устойчива кула. Различните материали допринесоха за затруднения в изграждането, но идеята на задачата беше да мотивира участниците да не се отказват. Всички бяха победители, задачата ни накара да се замислим върху даденостите в живота и трудностите, които не трябва да ни спират по пътя към успеха.

Последните впечатляващи моменти гостите прекараха в  розариума в двора на училището, изпълнен по специален проект. Денят продължи с културна програма при язовир Жребчево и разходка с лодка.

Равносметката – слънчеви дни, изпълнение с приятни емоции, запознанства, обмен на добри практики в гостуването по „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни практики“ по Национална програма „Иновации в действие“ в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Николаево.