НП “ ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Тази година от 6 до 9 юни гости на ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр.Бургас бяха партньорските училища по НП „Иновации в действие“ – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Николаево, ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София и 107.ОУ „Хан Крум“ – гр. София. Гостите бяха приветствани от г-жа Весела Иванова – директор на Руската гимназия и посрещнати любезно по традиция с хляб и сол за добре дошли. След това срещата премина в разглеждане на сградата и запознаване с историята на гимназията, за което се погрижи г-жа Рада Гешева – дългогодишен учител по БЕЛ в ПГЧЕ.

 

Г-жа Светослава Славова- зам.директор, г-жа Нели Кацарска и г-жа Деница Азманова презентираха  цялостната концепция на гимназията, иновативният модел на работа, с акцент върху проекто-базираното обучение и запознаха гостите с проекти от нашите иновативни седмици. Представени бяха и интересни моменти от изминалите години, както и работата на клубовете по интереси и дейността на Ученическия съвет. Особен интерес предизвика представянето на всички дейност и проекти, които бяха част от честването на 60-годишнината на ПГЧЕ „Васил Левски“. Гостите споделиха, че са впечатлени от работата на Руската гимназия и в процеса на презентиране сме успели да им дадем идеи за нови проекти.

Първият ден от гостуването на нашите партньори – 6 юни, съвпадна с големия празничен концерт на нашето училище, озаглавен „60 години пролог към света“ и посветен на 60 години от създаването на ПГЧЕ „Васил Левски“, който се проведе на сцена „Охлюва“ в Морската градина в Бургас. Събитието беше посетено от множество гости, сред които кмета на Община Бургас, общественици, много ученици, учители, родители, граждани на Бургас, както и от нашите гости по НП “Иновации в действие. Концертът събра много хора и изпълни кътчето от Морската градина с хора, които се любуваха на невероятнио изпълнени рецитали, песни и танци, подготвени от ученици и учители на гимназията и дело на неуморен труд и постоянство.

 

 

Вторият ден от гостуването всички участници се впуснаха във вълнуващо приключение до остров „Св. Анастасия“ и се пребориха за грамотата „Почетен островитянин“. Прекрасното време, красивите вълни, морските птици допринесоха за невероятното преживяване на корабчето, което ни отведе на острова, на който гостите до този момент не бяха акустирали. За пръв път, стъпвайки на малкия и изключително гостоприемен остров „Св. Анастасия“, гостите бяха очаровани от красотата и чудните скални образувания. Наш гид беше управителят, който ни разказа подробно за историята на островчето от Древността до наши дни. Г-н Евгений Искимжи – учител по история в ПГЧЕ, от своя страна, разказа на гостите интересни факти от историята, мистични легенди и много интригуващи случки, предавани от уста на уста за острова и региона. Участниците в приключението имаха свободно време, в което успяха да се разходят и да обменят опит с колегите и съученицте си от другите училища и да почерпят нови идеи.

 

 

АВТОРСКИ ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ПО БИОЛОГИЯ и ЕКОЛОГИЯ с ученици от IX, X и XI клас „ЕКО-ЕХО-23“

Традиционно в рамките на Втората проектна седмица за учебната 2022-2023 година и програма мобилност към НП „Иновации в действие“, на 08.06.23 г. в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – гр. Бургас, учениците от  Клуб по интереси „ЗДРАВЕЦ“ към ПГЧЕ „Васил Левски“, с ръководител Ваня Димчева-Костаниян,  представиха годишния си отчетен изследователски проект „ЕКО-ЕХО-23“.

Специални гости на проекта бяха ученици и учители от партньорските ни училища.

При влизане в залата гостите получиха символа на „ЕКО-ЕХО”, стилизирано дизайнерско оригами – сърце, символизиращо отношението на учениците към глобалните въпроси на човечеството.

Учениците представиха пред своите съученици и гости свои екологични проекти, с които успешно участваха и представиха гимназията на VII-та НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за ученици и студенти „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“ – 23-26 март 2023 г. в гр. Бургас с основна тематика тази година „Иновативни решения за чиста околна среда”. Ежегодната екологична конференция е национална изява от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022-2023 година.

Участниците в проекта представиха актуални въпроси от съвремеността, като проучиха в комплексен план даденостите и экологичните въпроси на Черноморския регион в България, иновативните решения в екологията, екологичните проблеми и перспективите за развитието им. Работейки по въпросите от проекта и практическата му част, се проявиха като едни млади изследователи и бъдещи учени. Във всеки проект имаше и авторско проучване или авторска идея с иновативни решения на съответния екологичен въпрос. Проектите обхващаха различни направления в екологията, като:

 • Синя икономика;
 • Устойчиви и екологично чисти технологии;
 • Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
 • Управление на отпадъците;
 • Защита на екосистемите;
 • Алтернативните енергийни източници;
 • Метеорология и хидрология;
 • Мониторинг;
 • Защитени територии;
 • Биологично разнообразие;
 • Храни;
 • Пречистване на води;
 • Замърсяване на почви;
 • Управление на екологичните проекти;
 • Ролята на сътрудничеството в опазването на Черно море;

Успяха да поднесат на гостите по един забавен начин различните аспекти от развитието на екологичната наука и стратегии за опазване на околната среда и съхраняване на биологичните видове, да анализират и предложат рационални  начини за разпознаването им чрез екологичните и природни маркери и авторски идеи.

В резултат на проучванията си придобиха и споделиха пред съучениците и гостите на събитието една по-задълбочена екологична култура и хуманно отношение към заобикалящата ни природа и ресурси.

Учениците изумиха гостите с уменията си да боравят с латинските наименования на растенията и животните.

Всички млади еколози-изследователи подготвиха самостоятелно своите доклади и презентации с елемент на авторско проучване.

Наградени ученици тази година бяха Доника Кошничарова от XI д клас със специална награда на РИОСВ и Теодора Лечева – 2-ро място.

Замисълът на проекта „ЕКО-ЕХО“ е в продължаващото ековъзпитание. Участието на учениците в различни екосъбития и конкурси не бива да бъде еднократно, а да води до промяна от консуматорско мислене по глобалните въпроси на човечеството към съзидателно мислене на поколенията и съзидателно отношение към природата и човека като част от нея.

В разработването и представянето на проекта е използвана методиката за междупредметни връзки в областта на биологията, екологията, геоекологията и географията.

 

Използвайки случая, участниците в програмата, водени от представител на Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, разгледаха иновативната и уникална за града библиотека, която изненадва посетителите си с интересни кътове за малки и големи.

 

Следващото предизвикателство беше организирано от г-н Кирил Колев – quiz в иновативната седмица, в който взеха участие гостите по НП „Иновации в действие“ от София и Николаево, заедно с ученици от IX и X клас, представители на Руската гимназия. Викторината се проведе в три кръга – I – Знания от обща култура, II – Визуален и III – Музикален. В рамките на 40 минути участниците отговаряха на въпроси, забавляваха се и трупаха точки. Победители бяха всички, защото успяха да научат много нови интересни факти за природата, историята и естествените науки.

Гостоприемни и много усмихнати учениците от Руската гимназия представиха проекти от Втората иновативна седмица, свързани с изкуствения интелект и професиите от бъдещето. Доминираща тема в тази година е 60-годишнината на Профилирана гимназия за чужду езици, чийто патрон е Васил Левски. Неговият живот и дело продължават да предизвикват интерес сред учениците. По-голямата част от иновативните проекти, проучвания, семинари, викторини и рисунки тази година са посветени на Апостола на свободата.