Младши и старши посланици и ученици от Ученическия съвет на ПГЧЕ“ Васил Левски“ гр. Бургас участваха с нестандартна арт игра под формата на флашмоб, „Евро Одисея“ в празничната програма посветена на Деня на Европа, организирана от Областен информационен център- Бургас и Община Бургас.
Учениците накараха историята на Европейския съюз да оживее пред сградата на Община Бургас, като изразиха творчески нелекия път на европейското обединение. Всички участници изработиха карти със символи от културата на европейската държава която представляваха. Играта завърши с мотото на ЕС „Единство в многообразието“.
Учениците и техните преподаватели благодарят за подкрепата на Весела Иванова- Директор на ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас, експертите от Областния информационен център, Европа Директно-Бургас и Община Бургас за участието в програмата посветена на Деня на Европа.