На 19.04.2023 г. в БСУ Чл.кор.проф. Атанас Семов изнесе лекция на тема „Право и национален характер“ по покана на проф. д.н. Мария Нейкова, областен управител и декан на Центъра по юридически науки. Поводът е традиционната церемония в университета „Награда на Декана на ЦЮН“, на която всяка година студенти по право се отличават за доказан принос и постижения по време на обучението.
Чл.кор.проф. Атанас Семов е преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“. Той е автор е на множество монографии, учебни помагала, научни студии и статии. Създател и редактор на Библиотека „Студии по Европейско право”, директор на Института по Европейско право и на Европейския летен университет в България „Европа като правова общност” (2004-2018). Създател и ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” в ЮФ на СУ (съвместно с Университета на Нанси и Университета на Страсбург, 2006-2018). Един от учредителите на Българската асоциация по европейско право (2009).
Събитието се откри от вокална група на ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас с ръководител Илияна Мелникова
На лекцията присъстваха Весела Иванова- Директор на ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас, ученици от гимназията, младши и старши посланици по Програма за училища посланици на ЕП. Темата предизвика засилен интерес и аплодисменти от учениците, студентите, преподавателите, представителите на съдебните институции в града.