МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Без вина виновен
Отбелязване на международния ден за правата на човека в ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас
Младшите посланици и ученици от XII клас в час по Гражданско образование отбелязаха Международния ден за правата на човека с ролеви инцидент „Без вина виновен“.Автор на сценария е София Андонова, ученичка от XII Г клас. Съдържателните акценти на образователния театър са с фокус-проявите на дискриминация спрямо малцинствата и равенството на достойнството и правата.
Участниците имаха възможността да анализират собствените си предразсъдъци, и по време на дискусията изпълнителите на ролите даваха отговори, разсъждавайки от ролите на своите герои.
Изтъкната е и ролята на обединена Европа в отстояването на човешките права срещу дискриминацията и безправието.
Учениците изразиха единодушно мнението – „Всички различни – всички еднакви“.