Един нестандартен проект: Ученици преподават на учители

Колко е интересно, когато ролите са сменени. Учениците представиха пред своите учители проект на тема: „Киберсигурност и превенция на рисковете при учениците в онлайн среда“. Обучението беше представено чрез разнообразни мултимедийни инструменти – компютърни презентации, видео, тематични плакат, картички и брошура. Осем екипа от XI-ти клас под ръководството на г-жа Мария Недялкова, учител по ИТ, проучиха, разработиха и представиха своите проекти:

  • Мелиса Митева и Николай Иванов  – презентация на тема: „Социални мрежи – удобства и рискове“;
  • Танита Христова и Венелина Димитрова – презентация на тема:„Киберпрестъпления“;
  • Никола Полименов, Татяна Кралева и Надя Захариева – презентация на тема: „Киберсигурност“;
  • Гергана Кирилова и Светослав Андонов –  клип на тема: „Често задавани въпроси – кибертормоз и тормоз“;
  • Димо Генчев, Берна Хасан и Мелда Хасан – плакат на тема: „Кибертормоз“;
  • Катерина Чобанова и Юлиян Първанов – брошура и презентация на тема: „Кибератаки“;
  • Велизара Надърлийска, Доника Кошничарова и Мария -Сандра К. Леканг – картички на тема: „Опасностите, които крие Интернет“;
  • Борислав Танков, Елена Димитрова и Кристиян Христов – монолог на тема: „Как онлайн насилието влияе върху участващите“.