Група ученици от XI и XII клас на ПГЧЕ “Васил Левски“ посетиха Ден на отворените врата в Бургаски свободен университет

На 30 ноември 2022 година представителна група ученици от XI и XII клас на ПГЧЕ “Васил Левски“ посетиха Ден на отворените врата в Бургаски свободен университет.
Те присъстваха на интересни представяния на академичния образователен процес и изненади – викторини, бизнес игри, психотестове, роботи, фотоволтаични панели, филм по криминалистика, работни ателиета и др. Учениците от ПГЧЕ се запознаха с образователните програми, по които Университетът ще приема студенти през 2023-2024 академична година.
Съпътстващо събитие беше и кариерна борса, на която водещи компании от региона и цялата страна представиха възможностите за кариерно развитие на България. Представителите на фирмите участници презентираха основна информация за своите компании, както и перспективите на бизнеса в съответната сфера.
Учениците участваха в разнообразни игри и спечелиха много награди.