Mеждународен телемост на тема „Училищен живот“

На 29.11.2022 г. се проведе международен телемост на тема „Училищен живот“. В телемоста взеха участие ученици от ПГЧЕ „Васил Левски “ и ученици от град Ярославъл, Русия. Срещата се проведе изцяло на английски език. В нея бяха включени представяне на учениците от двете училища, игри за сближаване, дискутиране на теми: училищни предмети, извънкласни дейности, изпити и др. Бяха представени презентации и творби от двете училища.