Ученици от клубовете „Светът е география“ и „Историография“ посетиха Историческия музей – Бургас

Ученици от клубовете „Светът е география“ и „Историография“ посетиха Историческия музей – Бургас. На първия етаж учениците с интерес се запознаха с историята на града чрез текстове, снимки и предмети от фонда на музея, както и интериорни презентации. След това разгледаха Иконната зала на втория етаж, в която са подредени ценни възрожденски икони от Тревненската иконописна школа, старопечатни книги и църковна утвар от средата и края на XIX век.