Набира се II група по НП „Отново заедно“

Набира се II група по НП „Отново заедно“. Лагерът ще се проведе от 19-24.08.2022г. в комплекс „AquaLafe“ с.Кранево. 

Заявка за участие може да подаде всеки ученик от ПГЧЕ „Васил левски“. Подробна информация има и в Школо.

Настоящата програма предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще
допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта, които да
спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да стимулират тяхното личностно развитие. Реализирането на активна почивка на учениците през летните месеци на годината, когато има много възможности за отдих, спорт и други
занимания на открито, е от ключово значение за преодоляване на негативните тенденции от пандемичната криза.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
Осигуряване на шестдневен туристически пакет за всички участници, включени в
националната програма, който обхваща:
– туристическо пътуване (настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка);
– посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски работилници, спортни изяви, театри, кина и други за участниците по време на туристическото пътуване;
– провеждане на различни спортни дейности, дискусии и образователни игри в различни области за учениците по време на туристическото пътуване;
– провеждане на срещи и дейности с изявени личности за участниците по време на туристическото пътуване.