ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ- МЛАДИ ЕКОЛОЗИ ОТ ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

На 7.06.2022г. в Хотел „Бургас“ по покана на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас и Катедра „Екология и опазване на околната среда“ на Технически университет Варна, нашите възпитаници се включиха в обучение за ученици – млади еколози. Събитието може да се определи като продължение на Еко Конференция 2022 „Да мислим екологично за бъдещето“.

Ученици от Х и XI клас от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас бяха обучени в рамките на проект; „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониториинг и контрол  на околната среда в Черноморски басейн 2“. Партньори по проекта са България, Украйна, Румъния и Молдова. Обучението се проведе гост- лектор Доц. Д-р. Даниела Тонева, завещдащ катедра Екология и ООС в Технически университет Варна. Партньори по проекта от българска страна са Технически университет Варна и Университет „Проф. Д-р. Асен Златаров“ Бургас.

По интересен и забавен начин, чрез ситуативни и игрови задачи 20 ученици от руската гимназия научиха какво е мониторинг, как се осъществява в Черно море,  как да се подобри  състоянието на делтите на реките в региона на Черноморския басейн. Всички  ученици, както и техните учители Десислава Стайкова и Ваня Димчева-Костаниян,  участваха активно в обучението, получиха награди и грамоти.