Тържество за нашите абитуриенти

Чудесен празник в двора на гимназията одготвиха ученици и учители по случай завършването на XII клас.

Последен час на класа и последен училищен звънец за нашите дванадесетокласници.

С много радост и малко сълзи излязоха от училището учениците със своите класни ръководители.

 

Почит към училищния ритуал отдадоха всички присъстващи и знамето на ПГЧЕ „Васил Левски“ обещаха да пазят учениците от XI клас Светослав Николов, Миляуша Валиева и Рая Тонозлиева, а националния флаг издигна Пламен Гочев.

Весела Иванова – директор на ПГЧЕ“Васил Левски“ поздрави абитуриентите и им пожела успех и вяра в доброто бъдеще. „Благодаря“ казаха дванадесетокласниците на своите учители. Много хубави думи и грамоти за спомен бяха подготвили абитуриентите за класните си ръководители и всички учители, които са им преподавали през годините в гимназията.

В тържествения ден повод за гордост бяха първенците в Националната олимпиада по руски език, които получиха своите грамоти и награди.

 

Празничната програма беше с много песни и танци и даже със скеч по действителен случай…

Тържеството по традиция завърши със символично прощаване със знамето на ПГЧЕ „Васил Левски“.

Още снимки и видеа от този празничен ден можете да видите на FB страницата на гимназията.