ЩАСТЛИВИ ДНИ В ПЛОВДИВ ПО НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Като иновативно училище ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас за трета година се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“ и в периода от 26.04.2022 до 28.04.2022 г. посети Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив. Другите участници в мобилността бяха двете неиновативни училища: АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас и ОУ „Васил Левски“, с. Книжовник, обл. Хасково.

Екипът на ПГЧЕ „Васил Левски“ бе в състав: Весела Иванова – директор, Ваня Димчева-Костаниян – старши учител по биология, Милена Андонова – старши учител по математика и Силвия Чалъкова – учител по философия и гражданско образование и ученички от Х клас: Ани Йовчева, Доника Кошничарова, Йоана Кънчева и Мирабелла Костаниян. Избраните ученици, участващи в програмата за мобилност, са представители на Ученическия съвет към ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас, изявени младши посланици на Европейския парламент към Програма за училища посланици на Европейския парламент, тригодишен проект, спечелен от гимназията.

Първият ден от посещението включваше среща с директора на гимназията Вихра Ерамян и представяне на всички участници в мобилността.

Госпожа Весела Иванова – директор на ПГЧЕ „Васил Левски“ представи дейностите на училището с акцент върху иновациите и проектните седмици. Гордост и престиж за ПГЧЕ „Васил Левски“ е включването на гимназията в Програмата за училища посланици на ЕП през учебната 2021/2022 година и предоставената ни възможност за участие в съвместни проекти и инициативи по различни национални програми. Гимназията прие новото предизвикателство с желанието да работи за повишаване на гражданската активност на младите хора, промяната на нагласи, работата с местните общности, разширяването на кръгозора на учениците и стремежа към участие в диалог по европейски теми.

МОСТ („Мислим. Откриваме. Споделяме. Творим“) е името на иновацията на ПГЧЕ „Васил Левски“ в обучението на учениците, насочена изцяло към осигуряване на позитивна образователна среда: ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите и дейности за балансирано и хармонично разгръщане на потенциала на всеки ученик.

Иновативният модел на гимназията е феноменобазирано обучение с акцент върху интердисциплинарния подход, реализиран чрез интегрирани уроци и изследователски проекти. Обучението се основава на преживявания и наблюдения, проучвания, научни изследвания. Стратегията на гимназията е свързана с иновации в областта на управлението и обучението. Основни направления за иновативна работа са повишаване интереса на учениците към високите технологии, идентифициране на ученици с ИТ умения и насърчаване на тяхното технологично образование, включително с привличане на външни организации за партньорство.

Учениците запознаха присъстващите делегации с проектите и инициативите, по които работят, личната мотивация да бъдат част от екипа и целите, които възнамеряват да постигнат. Отборът на руската гимназия впечатли присъстващите с разказа си за многобройните и разнообразни дейности, по които работят учениците. Участието на учениците в Евроскола, инициативата Европейски час, която среща гимназисти с членове на ЕП, събитието „Започни млад“, което насърчава духа им на предприемачи, доброволческите каузи, в които се включват наравно с БЧК и гражданските организации в града, партньорството с Европа Директно – Бургас и ОИЦ – Бургас дава възможност учениците да бъдат поставени в активна позиция, да разберат и изживеят емоционално и творчески нелекия път на европейското обединение, да се превъплътят в ролите на държавни ръководители, да защитават позиции, да създават и участват с проекти, да търсят сами информация и да я осмислят.

Ръководителите Силвия Чалъкова и Ваня Димчева споделиха своята мисия – да ги научат да бъдат толерантни, да зачитат човешкото достойнство, да опознават европейското културно наследство, да развият умения за комуникация в мултикултурна среда.

След представянето на гостите думата имаха домакините и г-жа Мария Атанасова – заместник-директор по учебната дейност в ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив представи иновацията на пловдивското училище.

ЕГ „Иван Вазов“ е Google референтно училище, което използва облачната платформа Google Workspace for Education и устройствата Chromebook по креативен и иновативен начин в учебния процес и споделя своя опит с други училища. Иновацията на гимназията е „Училище в облака“ и е свързана с прилагането на модела 1:1 (Едно към едно) – модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт).

ЕГ „Иван Вазов“ представи на партньорите наистина работещ модел. Целта му е да развие дигиталната компетентност на учители и ученици и да “стъпи” на технологиите като средство за учене и добиване на знания, умения и увереност във всички учебни часове, предмети, проекти. В часовете за работа по проекти се използват най-различни приложения като Kahoot, Canva, Padlet, Thinglink, Mozaik, Cloud.Graasp.Eu, Ourbox.сom и други, прилагат се различни методи като Blended learning, проектобазирано обучение, обърната класна стая, на фокус е екипната работа.

Голяма част от методите и приложенията, които използват домакините, имат място в часовете и проектите и на учителите и учениците от ПГЧЕ „Васил Левски“, което прави обмяната на опит още по-ползотворна.

Прилагането на иновацията в ЕГ „Иван Вазов“ беше показано чрез посещение на учебни часове в паралелки, работещи по модела 1:1. Гостите, разделени на малки групи, наблюдаваха различни часове по предметите: Физика, Чужд език – испански, италиански, немски и френски и Български език и литература. Домакините бяха предвидили след учебния ден и културна програма – посещение на Епископската базилика.

В последния ден от посещението педагозите получиха по-подробна информация за управлението на процесите при работа по модела 1:1 и променената роля на учителя, а учениците в неформална среща в училищната библиотека на ЕГ „Иван Вазов“ гр. Пловдив обмениха опит и идеи по организацията на събития и инициативи. Представителите на Ученическия съвет към ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас запознаха съучениците си с широкия спектър на дейности, които организират и в които се включват, как следват девиза си „Добрият пример“ в множество благотворителни и добротворчески инициативи. Споделиха за работата си по различни проекти, свързани с екологията и глобалните въпроси на човечеството в нашето съвремие, идеите и авторските проекти представени на екологични конференции и конкурси.  

По инициатива на учениците се състоя и среща между двамата победители в Националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2021-2022г. Мирабелла Костаниян от Х клас на ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас, заела второ място и Мартин Кирев от Х клас от ЕГ „Иван Вазов“ гр. Пловдив, заел първо място с разлика от 1 точка.

На обща среща на педагози и ученици домакините представиха част от проектите, по които работят ученици и учители. Два международни проекта по eTwinning и два училищни проекта: по Биология – изследователски проект за храненето на астронавти по време на мисия до Марс и по Български език и литература – „Бай Ганьо – журналист“.

Много емоции, нови запознанства и споделен опит бе равносметката от гостуването в Пловдив. Втората среща на партньорските училища ще бъде през юни в Бургас с домакин ПГЧЕ „Васил Левски“. Убедени сме, че тя ще бъде също толкова ползотворна и приятна.