NowWeMOVE

На 27-ми април ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас се включи в международната инициатива „Ден без асансьори“, част от кампанията NowWeMOVE, с координатор сдружение “БГ Бъди активен“. В мероприятието участваха ученици, учители и служители на гимназията. Целта на това събитие е да се демонстрира колко лесно е да бъдем активни, въпреки натовареното ежедневие, като просто изберем стълбите за физическата активност и здраве, за което не е необходимо да отделяме време и средства.