Младшите посланици от ПГЧЕ “Васил Левски“ гр. Бургас проведоха информационен ден за Европа

На 13.04.2022 г. младшите посланици от ПГЧЕ“Васил Левски“ гр. Бургас проведоха информационен ден за Европа. Училището е част от Програмата за училища посланици на ЕП, образователна инициатива за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство и ролята на ЕП в процесите на вземане на решения.

Специални гости на събитието бяха проф. Ингрид Шикова, един от основателите на специалност Европеистика в Софийския университет „Св.Климент Охридски“, Есен Алиева, представител на ЕП и координатор по програмата “Back to school” за България, Дияна Петева и Ана Янчева, експерти на Областен информационен център-Бургас и Боряна Желева от Европа Директно- Бургас.

Гостите бяха сърдечно посрещнати от Весела Иванова – директор на ПГЧЕ“Васил Левски“, Светослава Славова – заместник-директор по учебната дейност, учениците и учителите.

На срещата младшите посланици представиха част от дейностите по Програмата за училища посланици на ЕП, сред които откроиха участието си в „Евроскола“, което им даде възможност да бъдат членове на ЕП за един ден, инициативата “Европейски час“, която среща гимназисти с членове на европейския парламент, събитието „Започни млад“, което насърчава духа им на предприемачи, и доброволческите каузи, в които се включват наравно с БЧК и граждански организации в града.

В непринуден разговор с проф. Ингрид Шикова и Есен Алиева учениците научиха интересни факти от всекидневието на Европейския парламент и възможностите, които членството в общността предлага на подрастващите за обучения, стажове, пътувания и обменни програми.

Скъпи гости, очакваме Ви отново!

За нас беше удоволствие да се срещнем с вас.

Събитието беше отразено на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове.