Награда за нашите възпитаници в събитието „Започни млад“

За втора поредна година списание “Български предприемач” организира съвместно с Община Бургас събитието „Започни млад“ – Start Young. То има за цел да осигури практическо обучение за начинаещи предприемачи. Новото издание ще е в хибриден формат – присъствено и онлайн.

От ПГЧЕ“Васил Левски“ в събитието се включиха ученици от XI и XII клас

София Андонова, Станислава Траянова, Юлина Боева и Велизар Чандър от XI г клас

Елена Кичукова, Евгения Стефанова, Силвия Иванова от XI e клас

Антонио Казаков и Георги Казаков от XII клас

НАЙ-УСПЕШНО СЕ ПРЕДСТАВИХА

УЧЕНИЦИТЕ ОТ XI Г КЛАС

С ПРОЕКТА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОСТ, КОИТО СПЕЧЕЛИХА НАГРАДАТА НА ПУБЛИКАТА И СУБСИДИЯ В РАЗМЕР НА 4800 ЛЕВА ЗА РЕКЛАМА.

Поздравления за София Андонова, Станислава Траянова, Юлина Боева и Велизар Чандър от XI г клас!

Проектът им е за създаване на Център за културата и изкуство МОСТ с мото “От мечтите към реалността”. Като централен елемент на проекта е подпомагане на реализацията на всички участници в тяхната сфера на интереси.

В петък, 1 април, от 18:00 часа, участниците презентираха своите идейни проекти присъствено в Зала 2 на експозиционен център „Флора“. Екипите, заедно с ментори в следващите 50 часа разработиха онлайн бизнес модели и базови прототипи.

Участниците имаха възможност по време на събитието да създават работещи стартиращи компании и да си сътрудничат със съмишленици извън ежедневните си мрежи. Всички екипи водеха дискусии с бизнес лидери и получиха ценна обратна връзка от местните предприемачи. Уикендът беше съсредоточен около действия, иновации и образование.

Независимо дали участниците търсят обратна връзка за идея, съосновател, специфични набори от умения, или екип, който да им помогне да изпълнят проекта си, Start Young е идеалната среда, в която да тестват идеята си и да направят първите стъпки към стартирането на собственото си начинание.

Финалът на събитието беше в неделя, 3 април, от 17:00 ч., в Зала 2 на експозиционен център „Флора“, където проектите бяха демонстрирани, презентирани и оценени. В състава на журито бяха представители на бизнеса и на бургаските университети.

Тук може да видите представянето на участниците.

Основни партньори на всички издания на форума са Сороптимист Интернешънъл Съюз България, обучителна програма BASE, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Форматът е социално ориентиран и напълно безплатен за участниците, като неговата цел е да подпомогне младите предприемачи при реализиране на идеите им за стартиране на собствен бизнес.