Руската гимназия и училища партньори обмениха опит и добри практики в една красива розова обстановка

За четвърта поредна година ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас участва в „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни

Прочетете повече

Поредица от интердисциплинарни уроци в профилираните групи в 11 клас, посветени на технологиите на бъдещето в ИТ, географията, биологията и екологията

През втори учебен срок учители и ученици осъществиха интердисциплинарен подход в обучението по профилирана подготовка. Интердисциплинарният подход насърчава учениците да

Прочетете повече