Monthly Archives: октомври 2020

ЗАПОВЕД? ЗА ПРЕМ?НАВАНЕ НА ОБУЧЕН?Е В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯН?Е ? ПРОМЯНА НА ДНЕВЕН РЕЖ?М

В Бургас ще се преподава и японски език

Японски език да се преподава в няколко бургаски гимназии – това обсъдиха представители на Община Бургас, Японска фондация /Japan Foundation/ и директори на учебни заведения.

Прочетете целия материал  тук…. 

ВАЖНО СЪОБЩЕН?Е!!!

УВАЖАЕМ? КОЛЕГ?, УЧЕН?Ц?, РОД?ТЕЛ?!

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА ЗДРАВН?Я М?Н?СТЪР, СЧ?ТАНО ОТ ЧЕТВЪРТЪК – 22.10.2020 СЕ ВЪВЕЖДАТ СЛЕДН?ТЕ 2 ВАЖН? ПРОМЕН?:

1. ОТ ЧЕТВЪРТЪК – 22.10.2020г. МАСК?ТЕ СТАВАТ ЗАДЪЛЖ?ТЕЛН? НА ОТКР?ТО ? НА ЗАКР?ТО.

2. КАРАНТ?НАТА СЕ ПРОМЕНЯ ОТ 14 НА 10 ДН? – ПР? Л?ПСА НА КЛ?Н?ЧН? С?МПТОМ?.

МОЛЯ ДА БЪДЕТЕ ОТГОВОРН? КЪМ СОБСТВЕНОТО С? ЗДРАВЕ ? ЗДРАВЕТО НА ВС?ЧК? ОСТАНАЛ? ? ДА СПАЗВАТЕ ЗАДЪЛЖ?ТЕЛН?ТЕ ПРЕДП?САН?Я НА М?Н?СТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО!

ПР?ЕТ УЧЕН?К В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМ? УЧЕН?Ц? и РОД?ТЕЛ?,

Уведомяваме ви, че след извършено класиране на 14.10.2020 год. за обявеното свободно място за прием след завършен VII клас е класиран следният ученик:

КОД 2799                                           профил РЕ/АЕ/БЗО/ХООС

с входящ № на заявлението № 277/09.10.2020 г.

Класираният ученик, заедно с родител, следва да се яви в ПГЧЕ в срок от 2 работни дни в часовете между 09:00 – 17:00 часа, за да бъде записан.

Фондация „Шанс за децата и природата на България“ и Център за млади таланти, гр. Бургас

В навечерието на десетата годишнина на Център за млади таланти, гр. Бургас бихме искали да запознаем учители, родители и талантливи ученици с дейността ни и да предложим отлично извънкласно надграждащо обучение.

Център за млади таланти вече 10 години работи успешно с талантливи деца и младежи от 6 до 20 годишна възраст в сферата на изкуството, математиката, новите технологии, чуждите езици, български език, екология, дизайн и др. През годините наши възпитаници са завоювали призови места на републикански и международни конкурси, състезания, олимпиади и са взели участие в множество фестивали, концерти, изложби, ревюта, практики и др.

Пълни подробности за проектите ни могат да се открият и тук: http://www.forbgkids.org/226/page.html

Програма за учебната 2020/2021 година на центъра

ПРЕДСТОЯЩ? РОД?ТЕЛСК? СРЕЩ?