Monthly Archives: септември 2020

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАН?Е ПО АНГЛ?ЙСК? ЕЗ?К В ГР. СОФ?Я

На 26.09.2020г. се проведе националният кръг на състезанието в град София. Училищният отбор бе съставен от учениците, заели първи места на училищния кръг на състезанието по английски език:

– Петър Свиленов Чехларов – IX б кл. – ниво A1 Senior

– Александра Димитрова Станева – IX б кл. – ниво A1 Senior

– Даниел Станимиров Божилов – X в кл. – ниво B1

Състезанието KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS е най-голямото състезание по английски език за ученици в света. Организатори са International Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment. У нас състезанието KGL се провежда от сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата“ в България.

В състезанието KGL участват учениците от училищата членове на сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“.

Целта на състезанието е учениците да премерят знанията си по английски език с връстниците си в България на вътрешно училищен и национален етап, а победителите – и на международен етап с ученици от други страни.

На 08.02.2020 г. се проведе училищният кръг. В него участие взеха ученици от осми и девети клас, разпределени по възрастови групи и нива. Гордеем се с високите резултати на нашите ученици.

Приветстваме нашите състезатели  за постигнатите успехи и им желаем вдъхновението и устремът винаги да съпътстват техните цели и стремежи.

СЕДМ?ЧНО РАЗП?САН?Е ЗА І-В? УЧЕБЕН СРОК

Седмичното разписание е утвърдено с заповед на директора РД-09-796/11.09.2020 г.

ПОЗДРАВ?ТЕЛН? АДРЕС? ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОД?НА

Поздравителен адрес за 15 септември от Началника наРУО Бургас

Поздравителен адрес за 15 септември от Кмета на град Бургас

Поздравителен адрес за 15 септември от Областния управител на област Бургас

Поздравителен адрес от Председателя на Общинския съвет Бургас

Поздравителен адрес за 15 септември от Милена Дамянова – Председател на комисията по образованието и науката в 44-ото народно събрание на Република България

Поздравителен адрес за 15 септември от Асим Адемов – Член на ЕНП/Герб в Европейски съвет

Поздравителен адрес за 15 септември от Кмета на Равда

Поздравителен адрес за 15 септември от Областния съвет на БЧК

 

ПОЗДРАВ?ТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 15 СЕПТЕМВР?

УВАЖАЕМ? УЧЕН?Ц?!

Наближава 15 септември!

А това означава, че скоро ще се видим с вас.

Липсвахте ни!

Да, учебната година ще започне по нов начин, но това говори само за това, че ние се грижим за своето здраве и за здравето на хората около нас. През предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на учениците, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

Как ще започне новата 2020-2021 учебна година? Позитивно!

? ПР?СЪСТВЕНО!

?НФОРМАЦ?Я ЗА РОД?ТЕЛ? ? УЧЕН?Ц? ЗА РЕЖ?МА НА РАБОТА/ФУНКЦ?ОН?РАНЕ НА ПГЧЕ „ВАС?Л ЛЕВСК?“ – БУРГАС ОТ 15.09.2020 Г. В УСЛОВ?ЯТА НА РАЗПРОСТРАНЕН?Е НА COVID-19 ТУК…

 

РАЗПРЕДЕЛЕН?Е НА УЧЕН?Ц?ТЕ ОТ VІІІ КЛАС ПО ПРОФ?Л?РАЩ? ПРЕДМЕТ?

VІІІА клас

Профил: Руски език, Английски език, Български език и литература, ?стория и цивилизации

VІІІБ клас

Профил: Руски език, Английски език, Математика, ?нформационни технологии

VІІІВ клас

Профил: Руски език, Английски език, ?стория и цивилизации, География и икономика

VІІІГ клас

Профил: Руски език, Английски език, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

VІІІД клас

Профил: Руски език, Немски език, Български език и литература, ?стория и цивилизации

VІІІЕ клас

Профил: Руски език, Немски език, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

СЪОБЩЕН?Е

Скъпи ученици,

Откриването на учебната година ще се извърши на 15.09.2020 г. в двора на ПГЧЕ „В. Левски“ по випуски, както следва:

– VIII клас – 09:00 – 10:00 ч.

– IX клас – 10:00 – 11:00 ч.

– Х клас – 11:00 – 11:30 ч.

– XI клас – 11:30 – 12:00 ч.

– XII клас – 12:00 – 12:30 ч.

В рамките на предвиденото за всеки випуск време е включена и среща с класния ръководител. Апелираме да се спазват противоепидемичните мерки и създадения организационен ред за откриването на учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители,

Усложнената ситуация налага редуциране на броя на външните лица на територията на гимназията, но ако желаете да споделите с децата си този вълнуващ миг, Вие ще можете да наблюдавате тържеството извън границите на училищния двор.

Нека с усмивки и добро настроение да отбележим старта на новата учебна година!

Директор Весела ?ванова

ПР?ЕТ УЧЕН?К В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМ? УЧЕН?Ц? и РОД?ТЕЛ?,

Уведомяваме ви, че след извършено класиране на 03.09.2020 год. за обявеното свободно място за прием след завършен VII клас е класиран следният ученик:

КОД 2782                                              профил РЕ/АЕ/БЕЛ/?Ц

с входящ № на заявлението № 2626/02.09.2020 г.

Класираният ученик, заедно с родител, следва да се яви в ПГЧЕ в срок от 2 работни дни в часовете между 09:00 – 17:00 часа, за да бъде записан.

УЧАСТ?Е НА УЧЕН?Ц? ОТ РУСКАТА Г?МНАЗ?Я ВЪВ ФОРУМ „НЕ НА ФАЛШ?В?ТЕ НОВ?Н?“

Днес – 03.09.2020 г. се проведе среща в зала РУО Бургас. Участваха ученици от математическа, английска, руска гимназии. Активно участие във форума взеха учениците Мариела Тодорова 11. Д, Кристияна Проданова 11. Е, Даниела Димитрова 11. Е, Даниела Димитрова 10. Д. Водещ на форума „НЕ на фалшивите новини“ беше проф. Дронзина с участието на г- жа ?лиева и педагогически съветници. В работата на форума и с материали за сайта на форума беше поканена да се включи Мариела Тодорова с подготовка на игра и други материали.

Правила за безопасност на учениците в комютърната мрежа в училище и в интернет. Наръчник за родители

Безопасност в мрежата

Наръчник за родители