Monthly Archives: май 2020

СЕДМ?ЧНО РАЗП?САН?Е ОТ 01 ЮН? ДО 05 ЮН?

Програма 8 клас 1-5 юни

Програма 9 клас 1-5_юни

Програма 10 клас 1-5 юни

Програма 11 клас 1-5 юни

График на занятията в ?ФО 1-5 юни

ЧЕСТ?Т ПРАЗН?К 24 МАЙ

ПРОМЯНА НА ДАТ?ТЕ ЗА ДЗ?, СЕС?Я МАЙ-ЮН? 2020

ЗАБРАНА ЗА МАСОВ? СЪБ?РАН?Я ПО ПОВОД ПР?КЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБН?ТЕ ЗАНЯТ?Я ЗА УЧЕН?Ц?ТЕ ОТ XII КЛАС

ГРАФ?К КОНСУЛТАЦ?? НА ПРЕПОДАВАТЕЛ? ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ДЗ? НА УЧЕН?Ц?ТЕ ОТ XII КЛАС

ГРАФ?К ЗА КОНСУЛТАЦ?? ЗА РАБОТА В ?ЗВЪНРЕДНА С?ТУАЦ?Я НА ПРЕПОДАВАТЕЛ?ТЕ

Писмо на Посланика на Русия в България Анатолий Макаров

СЕДМ?ЧНО РАЗП?САН?Е ОТ 04 МАЙ 2020 ГОД?НА

Заповед ново седмично разписание от 04.05.2020 г.

Програма VIII клас

Програма IX клас

Програма Х клас

Програма XI клас

Програма XII клас

Заповед за промяна на седм. разписание на учениците в индивидуална форма на обучение

График на занятията в индивидуална форма на обучение