Европейски час с евродепутата Илхан Кючюк

Младшите посланици от Ученическия съвет на ПГЧЕ “Васил Левски“ гр. Бургас и старши посланици Силвия Чалъкова и Ваня Димчева-Костаниян благодарят

Прочетете повече

Европейски час за УС и младшите посланици от ПГЧЕ „Васил Левски“

Днес, 13.12.2021 г., ученици от УС и младши посланици на ПГЧЕ“Васил Левски“ гр. Бургас взеха участие в уебинар под надслов

Прочетете повече

Среща между експерти от Областен информационен център- Бургас и ученици и учители от ПГЧЕ“Васил Левски“ гр. Бургас.

 На 16.11.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор- Бургас, се проведе среща между Дияна Петева, Ана Янчева, Антон Ковачев, Евелин

Прочетете повече

Ученическият съвет на ПГЧЕ „Васил Левски“ се запозна с първата Харта за правата на учениците в България

Членове на Ученическия парламент на СУ „Петко Рачов Славейков“- Кърджали, ръководени от г-жа Нешка Шопова – педагогически съветник, пристигнаха в

Прочетете повече

УС към ПГЧЕ „Васил Левски” проведе първото си заседание за тази учебна година

На 16-ти октомври новосформираният екип на ученическия съвет към ПГЧЕ „Васил Левски” проведе първото си заседание и среща с Директора

Прочетете повече