Учениците от клуб „Светът е география“ се срещнаха с изключителния български учен, полярен изследовател и преподавател по геология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – проф. Христо Пимпирев

Днес, 04.11.2022г., учениците от клуб „Светът е география“ при ПГЧЕ „Васил Левски“ имаха удоволствието и честта да се срещнат с

Прочетете повече

ПГЧЕ „Васил Левски” се включиха в онлайн среща по инициатива на Фондация „ЕкоОбщност”, Асоциация на ЦПЛР в България и Асоциация „Български детски младежки парламент”.

На 27.10.2022 г. представители от 11. клас към Ученическия съвет на ПГЧЕ „Васил Левски” се включиха в онлайн среща по

Прочетете повече