Руската гимназия и училища партньори обмениха опит и добри практики в една красива розова обстановка

За четвърта поредна година ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас участва в „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновативни

Прочетете повече