СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 6 АПРИЛ

image_pdfimage_print

Програма VIII клас

Програма IX клас

Програма X клас

Програма XI клас

Програма XII клас

График на занятията за индивидуална форма на обучение

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НВО 10 КЛАС

image_pdfimage_print

Уважаеми ученици и родители,

Според графика на дейностите за организация на НВО в Х клас предстои да се подават заявления за изпити по Чужд език и по Информационни технологии.

Тези два изпита не са задължителни за завършващите първи гимназиален етап.

Онези от учениците, които желаят да ги положат, следва да попълнят заявление по образеца ТУК за полагане на изпит по информационни технологии и ТУК за полагане на изпит по чужд език.

Попълненият файл да се изпрати на e-mail [email protected] в периода 6 – 8 април 2020 г.
Уточнение за изпита по чужд език: Който желае да се яви на изпит по Руски език трябва да маркира отговор срещу ниво В1, а който избира Английски или Немски език трябва да маркира срещу ниво А1
Изпитът по чужд език се състои от две части – писмен и устен.
Изпитът по Информационни технологии се провежда по график в компютърна зала. Състои се от тестова част и практическа задача.
С въпроси за формата и съдържанието на изпитите, може да се обръщате към вашите преподаватели по чужди езици и по ИТ.
След успешно полагане на изпитите, явилите се ученици ще имат записано съответното ниво в удостоверението за първи гимназиален етап.

АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА ОФИС 365 И ДОСТЪП

image_pdfimage_print

ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ – СЪВЕТИТЕ НА ЕДИН ПСИХОЛОГ

image_pdfimage_print

Виждаме как за нула време, светът ни стана реално изолиран, но за сметка на това много по-свързан виртуално. В този момент виртуалният ни дом – нашите стени, профили и аватари, нашите групи и чатове, е препълнен със съобщения, задачи, препоръки, уроци, съвети, призиви.

Сега ще ни се наложи да се учим на интернет живеене. Затова е добре да си припомним правилата на нетикета. Вероятно, вече сте ги говорили със своите учители, и те са ви правила на групата. Но един бърз поглед към основните моменти не е излишен.

– По отношение на съдържанието: Недопустими според нетикета са отправянето на обиди и заплахи, намесите в личните пространства, съобщения в интернет – форум или чат, заемащи голям обем и не носещи значима информация или съдържащи твърде малък дял полезна информация. Не се толерират дискусиите извън темата.

– По отношение на формата: Според нетикета писането изцяло с главни букви е израз на агресия, а неправомерната употреба на съкращения, особено такива, които не са официални, писането на латиница – израз на неуважение към останалите участници в комуникационния процес.

– Нетикетът съобразява общуването и с ограниченията на средата – ако е текстуален каналът, при него по-трудно се предават интонацията и емоциите, които достигат до събеседниците при едно живо общуване. Затова нетикетът насърчава потребителите да използват емотикони, когато това е уместно. Едно правило е общовалидно и обикновено поставяно на първо място в ръководствата: „Никога не забравяйте, че отсреща стои човек, когото можете да нараните емоционално.“

И искам да Ви помоля отново да си спомним, това, за което неведнъж сме говорили: Картата не е територия – никога не можем да сме сигурни как точно се приемат нашите действия, думи, ако не потърсим обратна връзка за тях.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

image_pdfimage_print

ВТОРИ ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБЕН ДЕН В РУСКАТА ГИМНАЗИЯ

image_pdfimage_print

Отговорност, упоритост, любопитство и не на последно място – удовлетвореност. С това се описва и вторият изцяло електронен учебен ден в ПГЧЕ „Васил Левски“ –  Бургас. Отговорност от страна на учители и ученици, упоритост при преодоляване на техническите затруднения, откривателство за много от нас на нови възможности за комуникация и удовлетворение от положения сериозен труд и получените резултати. Всички преподаватели успяха да реализират планираните занятия. За някои от тях работният ден продължава с проверка на изпратените от учениците материали.

Ръководството на гимназията, подготви онлайн анонимна анкета към родителите за удовлетвореността от учебния процес, в който те са преки наблюдатели. Отговорите за нас са повече от задоволителни. Прилагаме статистика на отговорите до момента.

ПРОМЯНА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

image_pdfimage_print

ПЪРВИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБЕН ДЕН В ГИМНАЗИЯТА

image_pdfimage_print

Отговорност, упоритост, любопитство и не на последно място – удовлетвореност. С това се описва първият изцяло електронен учебен ден в ПГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас. Отговорност от страна на учители и ученици, упоритост при преодоляване на техническите затруднения, откривателство за много от нас на нови възможности за комуникация и удовлетворение от положения сериозен труд и получените резултати. Всички преподаватели успяха да реализират планираните занятия. За някои от тях работният ден продължава с проверка на изпратените от учениците материали.
Голямо „Благодарим“ на Вас, учители, за свършената работа, на вас, ученици, за отговорното и сериозно отношение към задълженията ви.
Утре в 9 часа отново пред компютрите да преодоляваме нови предизвикателства и да се учим „да учим“ по нов начин.

image_pdfimage_print

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩЕТО

image_pdfimage_print