ОСИГУРЯВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА В СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ С COVID-19 И ГРАФИК НА ПСИХОЛОЗИТЕ

image_pdfimage_print

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ РОДИТЕЛ

image_pdfimage_print

В тези дни на изолация, породена от коронавирус, проблеми в семействата със сигурност има и един от най-съществените е свързан с обучението на нашите деца. Но, когато има желание, винаги има и решение.

Едва ли има някой, който да е бил категоричен, че тази дистанционна форма ще заработи, още повече да е ефективна. Но уви! Напук на всички песимисти!

Това, което виждам и чувам у дома е, че децата не са по-малко мотивирани да учат, и със сигурност техните преподаватели го забелязват. Ангажиментът и старанието по време на учебните часове, усърдието в писане на домашни, настойчивостта на учителите да преподават материала и да имат обратна връзка с учениците, според мен е уникална.

Щом и в часовете по физическо възпитание изпълняваха задания, уверявам ви, времето прекарано в онлайн пространството за дистанционно обучение сега, не е загубено време. Вярно е, че младите хора бързо се ориентират и лесно се адаптират в новостите, но всички вие – директори, учители, възпитатели, психолози, служители и ученици, само за няколко дни прескочихте в бъдещето. Едва ли някой от вас в най-смелите си мечти си е представял, че за толкова кратък срок ще успее.

Ето, че успявате, пак заедно!

Това, че децата са ангажирани почти през целия ден, не е по-различно от преди. По-различното е единствено физическото присъствие в класните стаи. Учениците имат ефективна обратна връзка с учителите си. Освен със задължителните уроци, учителите са ангажирани с онлайн консултации, както за учениците си, така и за родителите им.

Още в самото начало и до този момент по всички комуникационни канали – на страницата на училището, на Facebook страницата, като съобщение в Teams и Школо, ученици и родители получават актуална информация за организацията на образователния процес в училището. Дневният режим е така структуриран – 30-минутни часове, с предвидена 10-15-минутна почивка между тях, че се доближава до традиционното обучение, с което са свикнали.

Виждам в децата си спокойствие, увереност и отговорност, които завладяват и мен, като родител. Сега, когато прекарваме всичкото си време у дома, имаме възможност да наблюдаваме целия учебен процес отблизо и категорично мога да опиша с няколко думи електронното обучение- спокойствие. мотивация, ангажираност, настойчивост, старание, отговорност.

С уважение: 

Пролет Стаматова

родител на ученички в XII клас

ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ в ПГЧЕ „В. ЛЕВСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 13 АПРИЛ – 16 АПРИЛ 2020 Г.

image_pdfimage_print

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ОТ 6 АПРИЛ

image_pdfimage_print

Програма VIII клас

Програма IX клас

Програма X клас

Програма XI клас

Програма XII клас

График на занятията за индивидуална форма на обучение

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НВО 10 КЛАС

image_pdfimage_print

Уважаеми ученици и родители,

Според графика на дейностите за организация на НВО в Х клас предстои да се подават заявления за изпити по Чужд език и по Информационни технологии.

Тези два изпита не са задължителни за завършващите първи гимназиален етап.

Онези от учениците, които желаят да ги положат, следва да попълнят заявление по образеца ТУК за полагане на изпит по информационни технологии и ТУК за полагане на изпит по чужд език.

Попълненият файл да се изпрати на e-mail [email protected] в периода 6 – 8 април 2020 г.
Уточнение за изпита по чужд език: Който желае да се яви на изпит по Руски език трябва да маркира отговор срещу ниво В1, а който избира Английски или Немски език трябва да маркира срещу ниво А1
Изпитът по чужд език се състои от две части – писмен и устен.
Изпитът по Информационни технологии се провежда по график в компютърна зала. Състои се от тестова част и практическа задача.
С въпроси за формата и съдържанието на изпитите, може да се обръщате към вашите преподаватели по чужди езици и по ИТ.
След успешно полагане на изпитите, явилите се ученици ще имат записано съответното ниво в удостоверението за първи гимназиален етап.

АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА ОФИС 365 И ДОСТЪП

image_pdfimage_print

ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ – СЪВЕТИТЕ НА ЕДИН ПСИХОЛОГ

image_pdfimage_print

Виждаме как за нула време, светът ни стана реално изолиран, но за сметка на това много по-свързан виртуално. В този момент виртуалният ни дом – нашите стени, профили и аватари, нашите групи и чатове, е препълнен със съобщения, задачи, препоръки, уроци, съвети, призиви.

Сега ще ни се наложи да се учим на интернет живеене. Затова е добре да си припомним правилата на нетикета. Вероятно, вече сте ги говорили със своите учители, и те са ви правила на групата. Но един бърз поглед към основните моменти не е излишен.

– По отношение на съдържанието: Недопустими според нетикета са отправянето на обиди и заплахи, намесите в личните пространства, съобщения в интернет – форум или чат, заемащи голям обем и не носещи значима информация или съдържащи твърде малък дял полезна информация. Не се толерират дискусиите извън темата.

– По отношение на формата: Според нетикета писането изцяло с главни букви е израз на агресия, а неправомерната употреба на съкращения, особено такива, които не са официални, писането на латиница – израз на неуважение към останалите участници в комуникационния процес.

– Нетикетът съобразява общуването и с ограниченията на средата – ако е текстуален каналът, при него по-трудно се предават интонацията и емоциите, които достигат до събеседниците при едно живо общуване. Затова нетикетът насърчава потребителите да използват емотикони, когато това е уместно. Едно правило е общовалидно и обикновено поставяно на първо място в ръководствата: „Никога не забравяйте, че отсреща стои човек, когото можете да нараните емоционално.“

И искам да Ви помоля отново да си спомним, това, за което неведнъж сме говорили: Картата не е територия – никога не можем да сме сигурни как точно се приемат нашите действия, думи, ако не потърсим обратна връзка за тях.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

image_pdfimage_print

ВТОРИ ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБЕН ДЕН В РУСКАТА ГИМНАЗИЯ

image_pdfimage_print

Отговорност, упоритост, любопитство и не на последно място – удовлетвореност. С това се описва и вторият изцяло електронен учебен ден в ПГЧЕ „Васил Левски“ –  Бургас. Отговорност от страна на учители и ученици, упоритост при преодоляване на техническите затруднения, откривателство за много от нас на нови възможности за комуникация и удовлетворение от положения сериозен труд и получените резултати. Всички преподаватели успяха да реализират планираните занятия. За някои от тях работният ден продължава с проверка на изпратените от учениците материали.

Ръководството на гимназията, подготви онлайн анонимна анкета към родителите за удовлетвореността от учебния процес, в който те са преки наблюдатели. Отговорите за нас са повече от задоволителни. Прилагаме статистика на отговорите до момента.

ПРОМЯНА В ДНЕВНИЯ РЕЖИМ И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

image_pdfimage_print