НАГРАДА

ЕЗИКОВО МЕЖДУЧАСИЕ В РУСКАТА ГИМНАЗИЯ

В дните на отворени врати, на 17.04.2018 г., се проведе обучително-развлекателно състезание „Езиково междучасие“ като част от богатата празнична програма, посветена на 55-годишнината от създаването на ПГЧЕ „Васил Левски“. Мероприятието бе организирано от обединенията по чужди езици и бе насочено към ученици от VII клас, които изучават руски, английски и немски език.

„55 причини да избера Руската гимназия“ бе основното мото на организираното събитие. Кандидат-гимназистите от ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Найден Геров”, ОУ „Пейо Яворов”, ОУ „Княз Борис” и СУ „Йордан Йовков” се забавляваха на поднесената програма и в игрова форма демонстрираха своите знания и езикова култура. Гостите се насладиха на прекрасни музикални изпълнения и рецитация на стихове на А. С. Пушкин на руски, английски и немски език.

СЪОБЩЕНИЕ

Оглушителен международен успех за Руската гимназия в Санкт – Петербург

Възпитаници на ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас се наредиха сред победителите в конкурсните формати на Ученическия пленум “Бъдещето в настоящето“, който се проведе в рамките на Петербургския международен образователен форум 2018 г. в гр. Санкт Петербург (Русия) в края на март месец.

За пореден път нашите ученици извоюваха признание за училищната ни общност. Тази година те защитиха правото гимназията да бъде единственото българско учебно заведение, което участва във всички възможни формати на форума в условията на драматична конкуренция с руските гимназисти от утвърдени, престижни училища- лидери.

Учениците от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас спечелиха в конкурсния формат „Лабиринт на красиви идеи” I награда за отразената целогодишна добротворческа извънкласна дейност „Доброто винаги намира кауза”, свързана с 55-годишнината на гимназията. На стендовото пано беше представена и инфографика на проектиран интегративен курс по биология и руски език. Общото впечатление допълваше и арт-инсталацията „Футуризатор”. II награда за мотивационните триминутни видеофилми на тема: „Какво събуждаме“ – традиционен формат за ученическия пленум „Бъдещето в настоящето”.

Поканата за участие бе отправена във връзка с проекта за сътрудничество и образователен обмен между ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас и Училище № 619 гр. Санкт- Петербург.

В дните между 25 и 30 март 2018 г. в гр. Санкт-Петербург на територията на 619 училище в рамките на форума в качеството си на официална делегация участваха административното ръководство, 16 ученици и двама педагози от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас. В работата на пленума взеха участие над 30 образователни институции от гр. Санкт Петербург, страната и училища от Армения и България. Делегацията от ученици и педагози бе топло посрещната от заместник -директорите и доброволци от Ученическата общност на лидерите от №619 училище.

Приветствена реч от името на българската делегация изнесе десетокласничката Ирина Шмигальова, а балерините Станимира и Мария Стаматови поздравиха делегатите на пленума с творчески номер – вариация „Приятелки” от балета „ Дон Кихот” Денят на ученическия пленум завърши с ярко шоу и концерт с участието на ученически колективи от училище 619, Армения и ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас.

Участниците апробираха нова версия на авторската технология – кейскурзии.

В рамките на Петербургския международен образователен форум мастер клас на тема „Формиране на иновативно образователно поведение като фактор за развитие на училището” проведе и директорът на ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас г-жа Весела Иванова.

Радостта от откритията, интелектуалната и емоционалната изненада, симпатичната разгорещеност на дебатите между българските и руските деца, спонтанните приятелства бяха илюстрация на тезата за силата и ролята на общността като взаимозависима мрежа от позитивни човешки отношения.

В рамките на осем вълнуващи дни всички участници  чрез ученическата иновативност, творчество успяха да осъществят междукултурен диалог както и да повишат нивото на тяхната образователна мотивация, езиковата компетентност, комуникационни и презентационни умения и способност за работа в екип.

С любезното съдействие на Комитета по образование на гр. Санкт- Петербург бяха осигурени отлични условия за пребиваване, наситена и богата на културни мероприятия и образователни екскурзии програма. 

Погледнете лицата на тази снимка и ще намерите имената на герои, изобретатели, пътешественици, биолози, артисти и просто увлечени и вдъхновени хора.

Вярно е, че засега самите те не знаят за това. Някои от тях живеят в магическата страна на детството, други населяват страната на вълнуващата младост.

Бъдещето пази тайните си, но рано или късно става настояще, и ти му казваш:

– ЗДРАВЕЙ!

Наградени ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас участваха в научна студентска конференция на Бургаския Свободен Университет гр. Бургас

На 12.04.2018г. в БСУ гр. Бургас се проведе научна студентска конференция под надслов „Студентско и  научно творчество“ към катедрата по хуманитарни науки.

Учениците от ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас Мирослав Стефанов от XIIв клас, Фатме Мехмед-XI е клас и Соня Георгиева от XIе клас участваха и представиха достойно гимназията с доклади в областта на биологията и екологията.

Представянето на проектите предизвика бурни аплодисменти и похвали от страна на университетските преподаватели и студентите. Учениците получиха грамоти за проявената креативност и научен дух.

Мирослав Стефанов се представи с доклад пред научната общност на тема „Млечно- кисели бактерии и здравословно хранене“,

Фатме Мехмед – „Полиплоидните мутации при културните растения и използването им като хранителни продукти“,

Соня Георгиева – „Как да се храним здравословно? – Е-тата в храните и напитките“.

Организаторите на конференцията бяха искрено очаровани от представянето на актуални теми за съвремието от учениците и по-късно при награждаването изразиха желание и занапред да си сътрудничат в различни изяви и събития с Руската гимназия.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

СЪОБЩЕНИЕ

Търсят се 12 ученици за краткосрочен обмен с ученици от Ялова, Турция. През 2017г. между ПГЧЕ и гимназия в гр. Ялова – Република Турция бе подписано споразумение за взаимен обмен и сътрудничество. Такива договори имат подписани още 2 училища от Бургас – АЕГ „Гео Милев” и Търговска гимназия.

Тази година предстои образователно-културен обмен между гимназиите.

В обмена могат да участват ученици, които могат да приемат в семейството си дете от Ялова в периода 14.05.2018 г. – 18.05. 2018 г.

Пътуването до Ялова ще бъде през есента. Там също учениците ще бъдат настанени в приемни семейства. Пътуването ще бъде с автобус, ще пътуват групи от нашата гимназия, английска гимназия, търговска гимназия и ПГ по химически технологии.

Всички желаещи да вземат участие в обмена, следва да подадат заявление до директора ( ПОДАВА СЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК) до сряда – 18.04.2018 г.

С ВСИЧКИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ПРИЕМАТ ДЕТЕ В ДОМА СИ, НА 20.04.2018 г. ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНА СРЕЩА ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ПОДРОБНОСТИТЕ

Открит урок на тема „Организмът – единно цяло” – интердисциплинарен урок по биология и здравно образование на руски език и информационни технологии с ученици от ІХ клас

На 11.03.2018 г. от 13:20 часа в зала 26 на ПГЧЕ „Васил Левски“ се състоя открит урок на тема: „Организмът – единно цяло” – интердисциплинарен урок по биология и здравно образование на руски език и информационни технологии с ученици от ІХ клас.

Урокът е част от мероприятията, посветени на 55-годишния юбилей на ПГЧЕ „Васил Левски“ – Бургас. Учениците, учителите и гостите бяха приветствани топло от Весела Иванова – Директор на гимназията. На урока присъстваха г-жа Велина Александрова – експерт по информатика и ИТ, г-жа Светослава Славова и г-жа Галена Маврева – заместник-директори на училището. Чрез поставяне на учениците в реални ситуации учителите Десислава Стайкова и  Мария Недялкова постигнаха обединяване на знания по предметите биология и здравно образование, български език, руски език и информационни технологии. Създаде се среда на диалог, сътрудничество, работа в екип, формираха се практически знания и умения. Урокът стартира с интерактивна игра Kahhot, на която учениците трябваше да отговаря на 20 въпроса на български и на руски език. Победители в играта станаха Момчил Бимбалов от 9 г – първо място, Никола Велков от 9 г – второ място и Жаклин Павлова от 9 б клас – трето място. Откритият урок продължи с виртуално лабораторно упражнение: „Изучаване на зеничния рефлекс“, в рамките на което учениците наблюдаваха как се изменя диаметърът на зеницата при подаване на светлина – безусловен рефлекс. Демонстрираха създаването на условен рефлекс при едновременно подаване на светлинен и звуков сигнал. Демонстрира се угасване на условния рефлекс, направиха изводи за необходимите условия за образуване на условен рефлекс. Урокът завърши с играта „Стани милионер чрез знание“, в която първо място спечелиха учениците от 9 в клас с капитан Камелия Митева, второ място – учениците от 9 г клас с капитан Никола Велков и трето място – учениците от 9 а клас с капитан Нелия Стоева. Чрез учебния материал, поднесен с помощта на интерактивни техники, учителите Десислава Стайкова и Мария Недялкова постигнаха още любов към познанието, осъществено посредством създаване на благоприятен емоционален фон за работа, интерес към осъществяване на самостоятелна изследователска дейност. Работата на учениците беше съпътствана с много смях, положителни емоции, екипна работа и разбира се, вкусни награди.

Десислава Стайкова и Мария Недялкова благодарят на всички ученици, взели участие в урока, на ръководството на гимназията и на Станка Черкезова и Таня Самоковлиева за моралната подкрепа.

Ученици от ПГЧЕ „В. Левски“ се включиха в международна инициатива

Ученици от XI клас на ПГЧЕ „Васил Левски“ участваха в международната инициатива „All Digital Week“ (Цифрова седмица) по покана на регионална библиотека „Пейо Яворов“ на 21.03.2018 г.

На срещата с журналиста Десислава Георгиева, посветена на фалшивите новини стана ясно, че тийнейджърите, които активно ползват социалните мрежи, попадат на новини с невярно съдържание и умеят да различават фалшивата от истинската новина.

Награда за ученик от ПГЧЕ „Васил Левски”

Диан Димитров Генов от XI клас зае I-во място в конкурса за есе на тема „Мястото на прокуратурата в съвременна Европа”, организиран от Апелативна прокуратура Бургас по повод 20 години от създаването и.

Наградата бе връчена на тържество в зала Изток на БСУ от говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова, в присъствието на областните управители на Бургас, Сливен и Ямбол, кмета на гр. Бургас, магистрати от София и от региона.