Дейности по превенция и задържане на учениците в училище

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Пресцентърът на МОН обяви гореща телефонна линия и имейл за подаване на сигнали за нередности във връзка със спазването на разпоредбите на Закона за закрила на детето и на Закона за защита на личните данни.
Снимане на непълнолетни от представители на медии без съгласието на родители, близки и настойници е ЗАБРАНЕНО. Незаконно е да се публикуват и имена, адреси на деца и родители.
При констатиране на такива нарушения телефонната линия за подаване на сигнали е 080010112.
За нередности може да съобщите и на следната електронна поща: [email protected]
Екипите по обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система ежедневно могат да предоставят информация за свършената си работа в медиите.
Средствата за масова информация (СМЕ) се задължават да спазват законовите наредби във връзка с личните данни на непълнолетните лица.