Стипендии

image_pdfimage_print

Критерии за отпускане на стипендии за ІІ-ри учебен срок 2019-2020 учебна година виж повече…

Образци на заявления за:

  1. Стипендия за постигнати образователни резултати тук

  2. Стипендия за подпомагане на достъп до образование (социална)  тук…

  3. Стипендии за подпомагане на деца с трайни увреждания тук…

  4. Стипендии за деца с един родител или без родители тук…

  5. Стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства или за постигнати постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в
    областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта тук…

Срокът за подаване на заявленията се удължава до 06.03.2020 год. вкл.