Стипендии

image_pdfimage_print

Критерии за отпускане на стипендии за І-ри учебен срок 2020-2021 учебна година вижте повече тук…

Образци на заявления за:

1. Стипендия за постигнати образователни резултати тук…

2. Стипендия за подпомагане на достъп до образование (социална) тук…

3. Стипендии за подпомагане на деца с трайни увреждания тук…

4. Стипендии за деца с един родител или без родители тук…

5. Стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства или за постигнати постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта тук…

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА

от 12.10.2020 г. до 23.10.2020 г. вкл.