Прием 2017-2018

ПРИЕМ В VIII КЛАС
УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА

ПРОФИЛ:
РУСКИ ЕЗИК / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 4 ПАРАЛЕЛКИ
РУСКИ ЕЗИК / НЕМСКИ ЕЗИК – 2 ПАРАЛЕЛКИ

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
ОЦЕНКИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА *2 + ГОДИШНИТЕ ОЦЕНКИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА ОТ VII КЛАС.

I КЛАСИРАНЕ – 28.06 – 30.06.2017 г.
II КЛАСИРАНЕ – 05.07 – 07.07.2017 г.
III КЛАСИРАНЕ – 18.07 – 19.07.2017 г.

Работно време на комисия по приема:
от 07.00 ч. до 19.00 ч.