Прием 2018-2019


ПРИЕМ В VIII КЛАС
УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

ПРОФИЛ:
РУСКИ ЕЗИК / АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 4 ПАРАЛЕЛКИ
РУСКИ ЕЗИК / НЕМСКИ ЕЗИК – 2 ПАРАЛЕЛКИ

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
ОЦЕНКИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА *2 + ГОДИШНИТЕ ОЦЕНКИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА ОТ VII КЛАС.

I КЛАСИРАНЕ – 04.07 – 06.07.2018 г.
II КЛАСИРАНЕ – 13.07 – 17.07.2018 г.
III КЛАСИРАНЕ – 27.07 – 30.07.2018 г.

Работно време на комисия по приема:
от 07.00 ч. до 19.00 ч.