Прием

 

ПРИЕМ В VIII КЛАС
УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

ПРОФИЛ:
РУСКИ ЕЗИК/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 4 ПАРАЛЕЛКИ
РУСКИ ЕЗИК/НЕМСКИ ЕЗИК – 2 ПАРАЛЕЛКИ

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
ОЦЕНКИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА *2 + ГОДИШНИТЕ ОЦЕНКИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА ОТ VII КЛАС.

I КЛАСИРАНЕ – 11.07 – 16.07.2019 г.
II КЛАСИРАНЕ – 18.07 – 22.07.2019 г.
III КЛАСИРАНЕ – 29.07 – 31.07.2019 г.

Работно време на комисия по приема:
от 07.00 ч. до 19.00 ч.