Приравнителни изпити

Изпитите за кандидатстване за свободните места за ученици в ІХ, Х и ХІ клас в ПГЧЕ „Васил Левски“ ще се проведат както следва:

  • 10.09.2018 год. – Руски език /писмен и устен/;
  • 11.09.2018 год. – БЕЛ езиков тест.

Начало на изпита – 09:00 часа, стая 11 в сградата на гимназията.