ОБОБЩЕНО КЛАСИРАНЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО – ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА