ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Заповед за продължаване на обучението от разстояние в електронна среда