ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ДО 21 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА