ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПЕРИОДА ОТ 26.11.2020 г. ДО 30.11.2020 г.