ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ДО 30.11.2020 ГОД.