ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЦЕ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ