АНКЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА В УЧИЛИЩЕ

image_pdfimage_print

В класната стая в рамките на 40-минутния час само учителят е с маска, а останалите 20-25 присъстващи (учениците) са без маска. Учениците могат да заразят не само учителите си , но и своите съученици, които от своя страна без дори да разберат, могат да заразят своите близки, някои от които с крехко здраве. Именно поради тази причина много ученици заявиха желание да се обучават дистанционно. Но дори и дистанционното обучение може да се осъществява само от здрави учители. Последните изследвания в Германия, САЩ и друти държави, недвусмислено доказват, че тежестта на заболяването при всеки един човек зависи най-много от това какъв вирусен товар е поел. Имунната система успява да се справи, когато товарът е малък. Не е все едно дали ще те удари камъче или паве. Когато всички около вас са с маска или шлем дори и да се заразиш, вирусният товар е многократно по-малък.
Затова СДСОРБ и СРСНПБ проучва мнението на ученици, родители, учители и директори, относно задължителното носене на защитни средства (маски или шлемове) в учебните часове.

ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexeNcllLXZwKHM_lkFm91hp6TNvI4YrR4Pn9BERzWkFPHtYw/viewform

Comments are closed.