ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ПРОМЯНА НА ДНЕВЕН РЕЖИМ