РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ КЛАС ПО ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

VІІІА клас

Профил: Руски език, Английски език, Български език и литература, История и цивилизации

VІІІБ клас

Профил: Руски език, Английски език, Математика, Информационни технологии

VІІІВ клас

Профил: Руски език, Английски език, История и цивилизации, География и икономика

VІІІГ клас

Профил: Руски език, Английски език, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

VІІІД клас

Профил: Руски език, Немски език, Български език и литература, История и цивилизации

VІІІЕ клас

Профил: Руски език, Немски език, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда